Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Rheoli cynllun

Canllaw ac adnoddau i helpu cyflogwyr i ddeall eu rôl wrth redeg cynllun pensiwn o safon.
Cyfraniadau a chyllid Mae angen i chi dalu’r cyfraniadau priodol mewn pryd i’ch cynllun pensiwn staff. Os na fyddwch, mae perygl y byddwch yn cael dirwy gan y rheolydd.
Dyletswyddau adrodd a rheoleiddiol Mae gan gyflogwyr ac ymddiriedolwyr ddyletswyddau statudol i ddarparu gwybodaeth benodol i’r rheolydd ynghylch eu cynllun pensiwn.
Dewisiadau ymddeol ar gyfer aelodau DC Efallai y bydd eich staff yn gofyn i chi am gyngor wrth wneud dewisiadau pwysig am eu hymddeoliad.
Adolygu cynllun Dylech adolygu unrhyw gynllun pensiwn presennol er mwyn sicrhau ei fod yn diwallu’r rheolau ar gyfer cofrestru awtomatig, os ydych yn dymuno ei ddefnyddio at y diben hwnnw.
Cyfathrebu ag aelodau'ch cynllun Sut i gyfathrebu ag aelodau’ch cynllun pensiwn a staff am y cynllun pensiwn, yn cynnwys opsiynau ymddeol, dewisiadau buddsoddi, cyfraniadau, costau a thaliadau.
Cau cynllun Gwybodaeth i gyflogwyr ar gau cynllun pensiwn i aelodau newydd neu groniadau yn y dyfodol, a chau cynllun.