Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Cyflogwyr

Ail-gofrestru - beth sydd angen ei wneud nesaf

Pob tair blynedd mae gofyn ichi gofrestru staff penodol ar gynllun pensiwn unwaith eto. Y term am hyn ydy 'ailgofrestru'.

Mae'r hyn bydd arnoch chi angen ei wneud yn dibynnu os ydych chi'n dechrau eich proses ail-gofrestru am y tro cyntaf, neu os ydych chi'n dod yn ôl ar gyfer ail-gofrestru.

Ydych chi'n dechrau eich proses ail-gofrestru am y tro cyntaf?

Atebwch 'ydw' os ydych chi wedi cwblhau eich datganiad cydymffurfio eisoes ac yn dymuno gwybod mwy am ail-gofrestru.

Atebwch 'nac ydw' os ydych chi wedi cwblhau'r broses ail-gofrestru ac yn dymuno gwybod beth sydd angen ichi ei wneud ar gyfer eich proses ail-gofrestru nesaf.