Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Cyflogwyr

Cofrestru awtomatig - dyletswyddau pensiwn y gweithle

O dan y ddeddf Pensiynau 2008, bydd yn rhaid i bob cyflogwr yn y DU gofrestru staff penodol ar gynllun pensiwn yn y gweithle a chyfrannu tuag ato. Y term am hyn ydy 'cofrestru awtomatig'. Os ydych chi'n cyflogi o leiaf un person, rydych yn gyflogwr ac mae angen ichi gyflawni dyletswyddau cyfreithiol penodol.

Bydd eich camau nesaf yn dibynnu ar a ydych chi am fwrw ati gyda'ch dyletswyddau cofrestru awtomatig neu a ydych chi'n dychwelyd ar gyfer ail-gofrestru. Atebwch y cwestiwn isod I ganfod yr arweiniad perthnasol I'ch dyletswyddau chi.

Darganfod eich dyletswyddau

Ydy'ch chi'n dechrau cofrestru awtomatig am y tro cyntaf?

Atebwch 'ydw' I ddefnyddio'n adnodd ar-lein er mwyn canfod yr hyn sydd angen ichi ei wneud a phryd.

Atebwch 'na' I ddarganfod mwy am ail-gofrestru.