Skip to main content
enIn this
section

Cyflogwyr

Cofrestru Awtomatig

O dan Y Ddeddf Pensiynau 2008, mae'n rhaid i bob cyflogwr ym Mhrydain gofrestru staff penodol ar gynllun pensiwn a chyfrannu tuag ato. Y term am hyn ydy 'cofrestru awtomatig'. Os ydych chi'n cyflogi o leiaf un person, rydych yn gyflogwr ac mae angen ichi gyflawni dyletswyddau cyfreithiol penodol.

Atebwch y cwestiynau isod i ddod o hyd i'r wybodaeth a'r cyfarwyddyd sy'n berthnasol i'ch dyletswyddau chi.

Darganfod eich dyletswyddau

Oeddech chi'n cyflogi unrhyw un cyn Hydref y 1af 2017?

Oeddwn Nac oeddwn

Rheoli eich cynllun

Mae'n bwysig i gyflogwyr ddeall eu dyletswydd mewn cynnal cynllun pensiwn o safon a bydd gwahanol ddyletswyddau a gwaith penodol yn dibynnu ar y math o gynllun sydd ganddyn nhw. Bu inni gyhoeddi canllaw ac adnoddau er mwyn helpu cyflogwyr ddeall eu dyletswyddau yn ymwneud â gwahanol gynlluniau.

home.cymraeg.employers.page